Metodología Seshat

INNOVACIÓ

A Seshat Formació creiem en la importància d’incorporar a l’aprenentatge,

eines adaptades als nous temps (noves tecnologies).

PERSONALITZADA

Orientem l’aprenentatge als objectius de cada alumne respectant

el ritme de cadascú, buscant en tot moment la motivació personal.

COOPERATIVA

Aprenentatge en petits grups on l’objectiu final és aconseguir que cada un dels membres

assoleixi amb èxit la seva tasca.